Vaaliteemani 2021

Otso Huuska

Entistä elinvoimaisempi Rauma

Suomen historian suurin kuntauudistus vie pois puolet kuntien tuloista. Rauman on tehtävä muutoksen keskellä lujasti töitä elinvoimansa eteen.

Laadukasta koulutusta kaikenikäisille

Oppivelvollisuuden pidentäminen tuo kunnille runsaasti lisää tehtäviä. Asiat on hoidettava Raumalla älykkäästi ja hallinnon sijaan keskityttävä pitämään koululaisista ja perheistä huolta.

Sote-palvelut turvattava raumalaisille

Sote-uudistusta on odoteltu vuosikausia ja odotellessa palvelutaso Raumalla on supistunut hiljalleen. Nyt järjestämisvastuu siirtyy kokonaan maakunnalle. Rauman on toimittava hyvin aktiivisesti ja luovasti sen eteen, että uudessa tilanteessa nykyiset palvelut säilyvät Raumalla ja parhaassa tapauksessa monipuolistuvat.

Ajatuksiani vaalikoneissa

YLE:n vaalikone, sama kuin Länsi-Suomen ja MTV3:n

Helsingin Sanomien vaalikone

Satakunnan Kansan vaalikone, osin sama kuin Helsingin Sanomien

Allianssin nuorten vaalikone

Iltalehden vaalikone, vastauksiin ei pysty linkittämään suoraan

Entistä elinvoimaisempi Rauma

Terveyskeskus, hammashoito, neuvola, vanhainkodit. Kaikki nämä ovat keskeisiä palveluita, jotka Rauman kaupunki muiden Suomen kuntien tavoin on järjestänyt asukkailleen. Jatkossa näin ei ole, vaan tulevat maakunnat järjestävät palvelut. Tämä tarkoittaa, että noin puolet Rauman kaupungin menoista siirtyy pois kaupungin kontolta. Samalla poistuu noin puolet tuloista.

Muutos on todella merkittävä. Kaupungin tehtäviin jää huolehtia kouluista, kirjastoista, liikuntapalveluista ja maankäytön suunnittelusta. Keskeiseen asemaan nousee Rauman elinvoimasta huolehtiminen. Miten innostetaan yrityksiä sijoittumaan Raumalle, saadaan eläkkeelle jäävät pidettyä Raumalla ja houkutellaan nuoria opiskelumahdollisuuksien kautta?

Uhkana muutoksessa on kaupungin talouden supistuminen. Puolet tuloista ja menoista lähtee - tämä kuulostaa toki tasapainoiselta. Samalla kuitenkin jää kaikki velat ja suurin osa ylläpidettävistä kiinteistöistä. Kun pelivara puolittuu, lamakauden tullessa vyötä joudutaan kiristämään seuraavan lamakauden koittaessa.

Puolittuva budjetti vaatii entistä joustavampaa rakennetta ja asennetta kaupungilta. Keskeistä on avoimuus ja kyky tunnistaa, mitä voidaan tehdä itse laadukkaasti ja milloin ulkopuolinen apu on tarpeen.

Jotta Rauma kehittyy elinvoimaisena kaupunkina, täytyy entisestään kehittää tapojamme toimia. Kaupungin organisaation pitää olla tehokas ja nopea reagoimaan. Neljä vuotta sitten toteutettua organisaatiomuutosta pitää jatkaa.

Kaupungin työntekijänä näen ruohonjuuritasolta, kuinka monet toimintatavat ovat yhä kankeita. Joistain toiminnoista on pidetty kiinni väkisin, vaikka parempaa asiantuntemusta olisi saatavilla ulkopuolelta. Kaupungin ei tarvitse olla huippuasiantuntija tietoverkkojen tai talotekniikan osalta, eikä Rauman kokoinen organisaatio voi ollakaan. Emme pysty kilpailemaan parhaista asiantuntijoista suurten yritysten kanssa, emmekä olemaan yhtä ketteriä ja innovatiivisia kuin uusia ideoita luovat pienyrittäjät. Ei meidän tarvitsekaan - kunhan uskallamme myöntää, että kaikki viisaus ei asu kaupungin omassa organisaatiossa ja hankimme ketterästi asiantuntemusta kulloinkin tarpeen mukaan.

Kun kaupunki ei takerru itselleen vieraisiin tehtäviin, voidaan keskittyä ydintoimintoihin ja hoitaa ne laadukkaasti. Tulevaisuuden kunnan keskeistä toimintaa on huolehtia kouluista, liikuntapalveluista ja houkuttelevuudesta - niin työpaikkojen kuin monipuolisen ja eloisan tapahtumakulttuurin mahdollistajana.

Laadukasta koulutusta kaikenikäisille

Suomen koulujärjestelmässä tapahtuu merkittävä muutos, kun oppivelvollisuus pitenee ja toinen aste muuttuu maksuttomaksi. En ole itse kannattanut tätä hallituksen uudistusta, koska tavoitteet olisi saavutettu helpommin toisin. Siihen täytyy nyt kuitenkin sopeutua. Koska rahoitus ei näytä lupauksista huolimatta tulevan valtiolta, on tulevalla valtuustokaudella suuri riski sille, että raha otetaan muista koulutus- ja sivistyspalveluista leikkaamalla. Näin ei saa käydä. Laadukas koulutus on sivistyksen ja toimivan yhteiskunnan edellytys.

Raumalla perusopetuksen ryhmäkoot ovat olleet Suomen keskiarvoa pienemmät. Näin pitää olla jatkossakin. Valinnaisaineiden tarjontaan pitää olla riittävät resurssit.

Oppivelvollisuuden pidentämistä parempi ratkaisu olisi ollut kohdistaa rahoja varhaiseen tukeen: ongelmissa oleville perheille sekä varhaiskasvatukseen ja perusopetukseen. Vaikka näin ei toimita valtakunnan tasolla, Rauma voi olla positiivinen poikkeus. Lupaan toimia sen eteen, että Raumalla panostetaan näihin asioihin oppivelvollisuuden pitenemisestä huolimatta.

Rauma voi olla positiivinen poikkeus ja panostaa varhaiseen, ennaltaehkäisevään tukeen. Antaa valtion käyttää omat rahansa oppivelvollisuuden pidentämiseen.

Toisen asteen on saatava riittävä tuki uudessa tilanteessa. Niukasta rahoituksesta huolimatta ammattikoulussa lähiopetusta on pystyttävä lisäämään. Lukiossa opiskelijoiden mahdollisuus valita opintojaksot yksilöllisesti omien kiinnostustensa mukaisesti pitää turvata.

Säästöjä on haettava muusta kuin opetuksesta. Tilojen käyttö tehostuu uuden Karin kampuksen myötä, kun samoissa tiloissa toimivat joustavasti yläkoulu, kansalaisopisto ja musiikkiopisto ja tilat ovat jatkuvasti käytössä. Entistä enemmän on tutkittava mahdollisuuksia esimerkiksi luokkatilojen vuokraamiseen yhdistyksille ja tätä kautta kasvavien kulujen kattamiseen.

Kaupunki ei itse järjestä korkeakoulutusta, mutta sen merkitys Raumalle on korvaamaton. Jatkossakin tulee pitää kiinni täällä toimivista jatko-opintoja tarjoavista yksiköistä ja edistää niiden toimintamahdollisuuksia. Yhteistyötä Raumalla ja muualla toimivien oppilaitosten välillä pitää kehittää, myös koronan myötä yleistyneet etäopiskelumahdollisuudet huomioiden.

Koulutus on niin monimuotoinen asia, että väkisin jää moni asia sanomatta. Näen yleisesti koulutuksen ja sivistyksen yhtenä hyvän elämän ja toimivan yhteiskunnan edellytyksenä. Minulle koulutus ja opiskelu eivät ole vain keinoja työpaikan ja hyvän kilpailukyvyn saavuttamiseen, vaan jotain paljon tärkeämpää itsessään. Siksi lupaan omalla toiminnallani pitää niistä huolta Raumalla.

Sote-palvelut turvattava raumalaisille

Kaikki ovat yhtä mieltä siitä, että sote-palvelut on Suomessa hoidettava jatkossa toisin. Viime vuosikymmenet ovat olleet aikaa, jolloin erikoislääkäripalvelut ovat voimakkaasti keskittyneet suurkaupunkeihin ja hoitojonot ovat olleet jatkuva puheenaihe.

Me kokoomuksessa olisimme uudistaneet palveluja tukemalla kuntia työssään sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäjinä. Erilaisten paikallisiin tilanteisiin sopivien kuntien välisten yhteistyömallien avulla olisi mielestämme parhaiten sekä kehitetty palveluja, että säilytetty suora vaikutusmahdollisuus niihin. Nyt palvelujen järjestäminen näyttää siirtyvän maakunnalle.

Maakunnan järjestämä sote tarkoittaa, että tulevaisuudessa Rauma ja raumalaiset eivät itse päätä siitä, mitä palveluja täällä on tarjolla, missä ja mihin aikaan. Päätösvalta siirtyy valittavalle maakuntahallinnolle, jonne raumalaiset toivottavasti aikanaan saavat äänestettyä hyviä, myös Rauman tarpeet ymmärtäviä ehdokkaita.

Jatkossa maakuntahallinto järjestää raumalaistenkin sote-palvelut. Voimme silti vaikuttaa monin tavoin siihen, mitä palveluita se päättää Raumalle sijoittaa.

Muutoksesta huolimatta Rauman kaupunki ei saa heittää syrjään rooliaan asukkaidensa terveyden ja palvelutarjonnan edistäjänä. Entistä tarmokkaammin on etsittävä uusia tapoja vaikuttaa. Kaupunki voi tehdä töitä ollakseen maakuntahallinnolle houkutteleva sijoituspaikka sote-palveluille. Voimme huolehtia siitä, että täällä on tarjolla hyvä sijainti ja hyvät yhteydet niin, että myös lähikunnista on helppo tulla Raumalle. Voimme myös houkutella tänne yksityisiä palveluntarjoajia täydentämään maakuntahallinnon järjestämiä sote-palveluita.

Kokoomuksen vaaliohjelma Raumalla

Rauma - onnellisten asukkaiden kaupunki

Lue ohjelmamme ja kysy lisää!

Kokoomuksen valtakunnallinen vaaliohjelma

Suuret linjat ovat täällä luettavissa.