Rauman tarina, osa 2 - ohjaava strategia vai unelmoivia iskulauseita?

15.9.2017

Rauman kaupungin toimintaa ohjaa pitkällä tähtäimellä Rauman tarina, edellisen valtuuston neljä vuotta sitten laatima dokumentti. Tuolloin päätettiin kuivan virkamiespaperin sijaan laatia tarinamuotoinen tuotos, jonka sisältämiin yleisluontoisiin tavoitteisiin sitoutuvat kaikki valtuustoryhmät, virkamiehet ja kaupungin yksiköt. Nyt uuden valtuustokauden myötä tarinaa ollaan päivittämässä.

Päivitystyön aloitti kaupunginhallitus seminaarissaan, ja viime viikolla valtuusto lähti kokoustamaan ja jatkamaan työtä - minnekäs muualle kuin Poriin, Yyteriin. Rauman tarina oli minulle tuttu lähinnä epämääräisistä iskulauseistaan, joita aikanaan näkyi katumainoksissakin: "Haemme ratkaisuja esteiden sijaan", "Palvelun saaja eli kuntalainen on kuningas". Lähdin Yyteriin epäillen suuresti tarinanlaadinnan mielekkyyttä. Ilman konkretiaa tarinan tavoitteet jäävät helposti vain iskulauseiksi paperille.

Tarinan jatko-osan innostava ideointi ja sen painopisteiden valinta saivat minut antamaan sille mahdollisuuden. Tarkoitus on, että valtuusto määrittää 3-5 yleistä painopistettä toiminnalle seuraavaksi neljäksi vuodeksi. Sen jälkeen jokainen kaupungin työyksikkö miettii, mitä painopisteet heille konkreettisesti tarkoittavat. Seminaarin jäljiltä painopisteiden muotoilu jäi luonnosasteelle, virkamiehille viimeisteltäväksi. Painopisteiksi ovat muodostumassa

 1. Vahva talous
 2. Terve elinympäristö
 3. Hyvät yhteydet
 4. Kuntakuva
Näille sitten muotoillaan aikanaan eri alakohtia.

Strategiatyön merkittävyyttä kuvannee keskustelu, jota painopisteiden valinnasta käytiin. Ehdotin koulutuksen ja sivistyksen arvostamisen nostamista viidenneksi kohdaksi tai kuntakuvan sijaan. Paikalla oli vain noin puolet valtuustosta, eli parisenkymmentä valtuutettua. Heistä lisäkseni viisi neljästä eri valtuustoryhmästä oli samaa mieltä, mutta muut näkivät koulutuksen joko yhtenä toimialana muiden joukossa, jota ei voi nostaa ylitse muiden, tai sitten välineenä muiden tavoitteiden saavuttamiseksi. Minulle kyse olisi ollut koulutuksen ja sivistyksen arvostamisesta kaikilla tavoin kaupungin koko toiminnassa: koulutusseteleitä henkilöstölle liikuntasetelien ohessa, koulutetun väestön houkuttelemista Raumalle, kaupunkilaisten vapaaehtoisen kouluttautumisen tukemista ja laadukkaiden, yksilöllisten elinikäisten oppimismahdollisuuksien turvaamista kaikille. Tämä on minulle päämäärä ja arvo sinänsä. Nyt, kun koulutus nostetaan korkeintaan alakohdaksi, strategia suuntaa kaupungin yksiköitä miettimään muiden seikkojen edistämistä ja koulutusta sitten mahdollisesti niiden välineenä.

Lohduttautua voi sillä, että kaikki valtuustoryhmät pitävät koulukiinteistöjen kuntoon saattamista tärkeänä valtuustokauden tavoitteena. Tämä on kuitenkin pientä sen rinnalla, millaisena kaupunkina Rauma profiloituu: digitalisaatiota ja työpaikkojen automatisoitumista odotellessa menestyvänä satama- ja teollisuuskaupunkina, vai tulevaisuudessakin pärjäävänä uusien luovien yritysten ja koulutusta arvostavien ihmisten ideakeskuksena.

Varmaan ihan hyvä jatkotarina näistä valituista aineksistakin syntyy. Minun ja vihreiden Laura Haapalan palopuheiden jälkeen koulutus luvattiin mainita jossain kohden alakohtana, edellisessä osassa sitä ei ollut lainkaan. Kenties tarinan kolmannessa osassa neljän vuoden kuluttua se uskalletaan nostaa vielä keskeisemmäksi tavoitteeksi ja arvoksi.

Valtuuston puheenjohtajuus on vastuullinen kunniatehtävä

30.8.2021

On kulunut kohta 5 vuotta siitä, kun päätin liittyä kokoomukseen ja lähteä ehdolle kuntavaaleihin. Tuskin olisin silloin uskonut kirjoittavani ajatuksiani valtuuston puheenjohtajana näin pian, vain yhden valtuustokauden kokemuksella.

Uutta tekniikkaa fiksusti käyttöön

25.3.2021

Rauman kaupunginjohtajan äänellä raumalaisille kohta soitteleva robotti herätti huomiota jo ennen ensimmäistäkään soittoa. Jotkut pitivät tempausta kummallisena rahantuhlauksena. Omasta mielestäni tämä on hieno esimerkki nykytekniikalla saatavista aika- ja rahasäästöistä.

Vaalipäällikön vaalikiireitä

20.2.2021

Noin vuosi sitten minut valittiin kokoomuksen vaalipäälliköksi Raumalle kuntavaaleja varten. Vuoden mittaan korona on mullistanut ehdokashankinnan ja vaalikampanjoinnin. Silti olemme saaneet jo 38 ehdokasta listallemme, yhden enemmän kuin viime vaaleissa, ja aikaa on vielä vajaat kolme viikkoa. ...

Rauman liikenneyhteyksiä kehitettävä monipuolisesti

10.6.2020

Viikko sitten valmistui selvitys henkilöjunaliikenteen uuden alun mahdollisuuksista Raumalla. Selvityksen mukaan matkustajia olisi selvästi enemmän kuin monilla rataosuuksilla, joiden matkustajaliikennettä valtio jo tukee. Näin ollen Raumalla pitäisi olla hyvät mahdollisuudet päästä mukaan tuleviin hankkeisiin, kunhan hallitus tekee valinnat järkiperustein. ...

Oppiminen turvattava ja muusta karsittava

7.11.2019

Kun kaupunki leikkaa menojaan, sivistystoimi leikkaa mukana. Koulut ja kulttuuri ovat noin neljäsosa menoista. Leikkausten osuminen omaan lähikouluun koetaan tietysti epäoikeudenmukaiseksi ja palautetta tulee. Onneksi, sillä se on pakottanut etsimään ratkaisuille todella vahvat perustelut. Niitä etsiessä ohjausryhmä muutti esitystään, eli palautetta on myös kuultu. ...

Talouden kokonaiskuva ei saa unohtua

24.10.2019

VVR-keskustelu tiivistyy ja päätökset tekevä marraskuun valtuuston kokous lähestyy. Moni yksityiskohta talousohjelmassa on kerännyt kritiikkiä. Vaihtoehtoja on kuitenkin esitetty varsin vähän. ...

Vanhempia kirjoituksia

 1. 6. heinäkuuta 2019: Annetaan oppia, ei pakoteta ja painosteta
 2. 21. helmikuuta 2018: Koulukiinteistöt saadaan Raumalla kuntoon!
 3. 12. joulukuuta 2017: Loppuvuoden kuulumisia valtuustosta
 4. 14. marraskuuta 2017: Joutomaasta oppimis-, kulttuuri- ja urheilukeskukseksi
 5. 28. lokakuuta 2017: Kunnossapidosta tinkiminen ei tuo säästöjä
 6. 15. syyskuuta 2017: Rauman tarina, osa 2 - ohjaava strategia vai unelmoivia iskulauseita?
 7. 1. syyskuuta 2017: Mitä ja miksi Rauman aluesairaalasta katoaa?
 8. 13. elokuuta 2017: Teknisen valiokunnan kokous 8.8.